FriendCode blog

Tips, tricks and eCommerce inspiration from FriendCode experts.

Get access to customer-only benefits

Ẩn thông báo trong admin wordpress

Không có bình luận ở Ẩn thông báo trong admin wordpress

– Bạn là một dev có tâm, bạn không muốn khách hàng phải nhìn thấy những thông báo vô nghĩa, gây khó chịu
– Bạn là một người khó tính không muốn phân tâm bởi những thông báo cập nhật, đăng ký, hết hạn…
– Bạn muốn có một dashboard admin gọn gàng, sạch sẽ

Đọc tiếp

Vô hiệu hóa Marketing Hub và WooCommerce Admin

Không có bình luận ở Vô hiệu hóa Marketing Hub và WooCommerce Admin

– Bạn không thích tính năng Marketing Hub (tiếp thị) và WooCommerce Admin (Bảng điều khiển, Analytics …) – Bạn cảm thấy website nặng lên và chậm hơn sau khi cập nhật WooCommerce 4.3.x – Hay đơn giản bạn không sử dụng đến tính năng này Thì bạn đã tìm đúng bài viết rồi đấy, […]

Đọc tiếp

Chào tất cả mọi người!

1 bình luận ở Chào tất cả mọi người!

Website đang sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của website, và chỉ là demo thôi bạn nhé! <hello-world/>  

Đọc tiếp