FriendStore

Developed by onidesigner

Được thực hiện thành website hoàn chỉnh. Bao gồm các plugin hỗ trợ đi kèm.

Giới thiệu

FriendStore Là một giao diện website thương mại điện tử, ý tưởng được lấy từ SHOPEE.VN và được viết lại dựa trên CMS WordPress. Sản phẩm được chau chuốt từ danh sách sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán, live search, filter đến cả trang cá nhân và trang báo lỗi 404. Giao diện tương thích trên mọi kích thước màn hình…

Đặc biệt có hỗ trợ đồng bộ sản phẩm với Fanpage và các công cụ quảng cáo hiện có Facebook Ads, Google Ads…

Ngoài ra còn có rất nhiều tính năng tuyệt vời khác.

Website bán hàng, website thương mại điện tử đẹp và chuyên nghiệp nhất 2019 – FriendStore
Website bán hàng, website thương mại điện tử đẹp và chuyên nghiệp nhất 2019 – FriendStore

Demo

Website url: https://store.vietfriend.info
Khách hàng: demo / 123456
Quản lý: ****** / ******

Changelog

1.6.0 – …

 • Add: Like Facebook button, Bookmark Facebook button.
 • Update: Update effect after add cart and remove item in minicart.
 • Update: Cover plugin Shipping Viet Nam WooCommerce for Viet Nam addresses
 • Fix: Some bugs

1.5.0 – 2019-06-29

 • Add: VF Notifications – A WordPress plugin developed by DesignWall.com, Cover by VietFriend team for FriendStore.
 • Update: Used WP Facebook Login by Damian Logghe instead of WooCommerce – Social Login of WPWeb.
 • Update: Change Display name, Phone number in My Account.
 • Fix: Some bugs

1.4.0 – 2019-06-08

 • Add: WP Admin Theme compatibility added
 • Add: iThemes Security compatibility added
 • Add: Option check validate Vietnam phone number
 • Add: Option deny manager to login at front-end
 • Add: Option login with bill phone number
 • Add: Check bill phone number exists
 • Fix: Some bugs

1.3.0 – 2019-05-31

 • Add: Homepage
 • Add: Elements VC (List posts, List categories – Use params ajax posttypes, taxonomies)
 • Add: Yoast WooCommerce Premium bundle compatibility added
 • Add: Options theme. Completely separate with Customizer
 • Update: Add Gallery loading, Fixed Breadcrumd categories in Layout Product Details
 • Update: Style promo box in Layout Checkout
 • Fix: Some bugs

1.2.0 – 2019-04-25

 • Update: Customize Color (Change website color primary)
 • Update: SEO friendly HTML code optimization
 • Update: Text domain
 • Update: Cart steps
 • Update: Messenger Customer Chat compatibility added
 • Update: AJAX Search for WooCommerce 1.3.3 compatibility added