Ẩn thông báo trong admin wordpress

– Bạn là một dev có tâm, bạn không muốn khách hàng phải nhìn thấy những thông báo vô nghĩa, gây khó chịu

– Bạn là một người khó tính không muốn phân tâm bởi những thông báo cập nhật, đăng ký, hết hạn…

– Bạn muốn có một dashboard admin gọn gàng, sạch sẽ

Thì với những đoạn script sau sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ không xóa những thông báo này mà chỉ ẩn nó đi

/* Remove Copyright
/* ------------------------------------ */
add_action('admin_head', 'vf_admin_style');
function vf_admin_style() {
  echo '<style>

  /* WP logo */
  #wp-admin-bar-wp-logo {display: none!important;}

  /* Ads banner */
  #sidebar-container, #i18n_promo_box, #blc-sidebar, 
  .acf-columns-2 .acf-column-2, .settings_page_autoptimize #autoptimize_admin_feed, 
  #drag-to-feature-image .inner-sidebar, 
  #adminmenu a[href="update-core.php"], #informationdiv, .omni_admin_sidebar, .wdpun-notice, 
  #wp-smush-invalid-member, .wfmrs, .fm_pro_btn, .premium-box,
  #dgwt_wcas_performance-tab, .dgwt-wcas-premium-only,
  .wpstg_fivestar, #fc-sidebar {display: none!important;}
  
  /* Update notice */
  #adminmenu #menu-plugins .update-plugins, #wp-admin-bar-updates {display:none!important;}
  
  input[name="plugin_status"]:not([value="upgrade"]) ~ .wp-list-table.plugins .plugin-update-tr {display:none!important;}
  input[name="plugin_status"]:not([value="upgrade"]) ~ .wp-list-table.plugins .update td, 
  input[name="plugin_status"]:not([value="upgrade"]) ~ .wp-list-table.plugins .update th, 
  input[name="plugin_status"]:not([value="upgrade"]) ~ .wp-list-table.plugins .updated td, 
  input[name="plugin_status"]:not([value="upgrade"]) ~ .wp-list-table.plugins .updated th {
    box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.1);
  }
  
  /* Dashboard page
  .index-php #screen-meta, .index-php #screen-meta-links, #try-gutenberg-panel, #welcome-panel, #dashboard_right_now, #dashboard_activity, #wpseo-dashboard-overview, #blc_dashboard_widget, #woocommerce_dashboard_recent_reviews, #woocommerce_dashboard_status, #dashboard_quick_press, #dashboard_primary {display: none!important;} */
  #wp-version-message {display: none!important;}
  
  /* WOOF */
  #woof_alert_woocs {display: none!important;}
  
  /* Yith */
  .yith-plugin-fw-panel #screen-meta,
  .yith-plugin-fw-panel #screen-meta-links {display:none!important;}
  
  /* Revolution Sliders */
  .rs-update-history-wrapper, .rs-update-notice-wrap, .tp-plugin-version, 
  #support_dw, #newsletter_dw, #templates_dw, #system_dw, #updates_dw, #activation_dw {display:none!important;}

  /* Yoast */
  .yoast_premium_upsell_admin_block, #yoast-seo-dashboard-widget .wordpress-feed, .yoast_premium_upsell {display:none!important;}

  .update-nag, 
  #wpwrap .fs-notice, 
  #wpwrap .woo_slg_license-activation-notice,
  #wpwrap .vc_license-activation-notice,
  .updated.woocommerce-message {display: none!important;}
  
  /* Premmerce */
  #wpwrap .woo-permalink-manager-banner,
  #toplevel_page_premmerce .wp-submenu li:not(.wp-submenu-head):not(.wp-first-item), .update-plugins.fs-trial {display: none!important;}
  
  /* iTheme */
  #itsec-sidebar-widget-form-pro-upsell,
  #itsec-sidebar-widget-mail-list-signup,
  #itsec-sidebar-widget-form-backupbuddy-cross-promo,
  #itsec-sidebar-widget-form-sync-cross-promo,
  #itsec-sidebar-widget-form-support {display: none!important;}
  
  /* WPML */
  .error.wpml-admin-notice, #wpml_als_help_link {display: none!important;}

  /* NginX */
  #nginxchampuru-settings #postbox-container-1 {display: none!important;}

  /* Contact Form 7 */
  #wpcf7-contact-form-list-table #welcome-panel {display: none!important;}

  /* UpdraftPlus Backup/Restore */
  #updraft-dashnotice, .updraft-ad-container, #updraftcentral_cloud_connect_container, #updraft-navtab-addons, .updraft_advert_bottom {display: none!important;}
 </style>';
}

Copy và Paste đoạn Scripts trên vào file functions.php của theme hoặc child theme.  Vào Admin F5 để cảm nhận 1 dashboard vô cùng sạch sẽ.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời