FriendStore For WooCommerce

See Subscription Details

FriendStore For WooCommerce

Giới thiệu

FriendStore for WooCommerce Là Extension Shipping cho plugin WooCommerce tùy biến, hiển thị địa chỉ Việt Nam theo Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã. Extension đã giải quyết hết hầu như tất cả form có nhập địa chỉ và hỗ trợ hiển thị địa chỉ Việt Nam ở tất cả mọi nơi…

CHỨC NĂNG CHÍNH

1. Tùy chỉnh field địa chỉ WooCommerce

Tùy chỉnh field địa chỉ WooCommerce tất cả mọi nơi:

  • Back-end: Địa chỉ cửa hàng
  • Back-end: Hồ sơ của bạn
  • Back-end: Chi tiết đơn hàng
  • Front-end: Trang giỏ hàng
  • Front-end: Trang Checkout
  • Front-end: Tài khoản > Địa chỉ

2. Thêm mới trạng thái đơn hàng

  • Đang giao hàng (wc-shipping)
  • Đã giao hàng (wc-shipped)

3. Tích hợp với các đơn vị shipping (Pro)

  • Giao hàng nhanh (GHN express)
  • Giao hàng tiết kiệm (GHTK express)

Demo

Website url: https://store.vietfriend.info
Khách hàng: demo / 123456
Quản lý: ****** / ******

Share your thoughts!

Let us know what you think...

Order reviews by:


There are no contributions yet.

×

Đăng nhập

Đăng ký

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng trải nghiệm sử dụng website, quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong chính sách riêng tư.

Continue as a Guest

Don't have an account? Sign Up